Leo Bil als innovaris

Leo Bil als innovaris

In haar blogreeks gaat Inge Lodder, chief of Actuaries bij Posthuma partners en eigenaar van ELAVV, op zoek naar innovaties binnen het vakgebied. In dat kader sprak ze met Leo Bil, directeur Sociale Zekerheid bij Acture Groep. Een profielschets.

In mei is onze eerste blog online gekomen over de innovaris: De innoverende Actuaris. Dit omvat alle actuariële professionals die innovatieve oplossingen bedenken. Het doel van de blog is om actuariële professionals, econometristen en overige geïnteresseerden te inspireren om buiten de kaders te denken.

In deze tweede blog belichten wij de initiatieven van Actuaris Leo Bil. Leo bekleedt de rol van directeur Sociale Zekerheid bij Acture Groep. Hij leidt alle actuariële activiteiten en houdt zich vooral bezig met de implementatie van nieuwe technieken bij Acture. Hierdoor zorgt hij ervoor dat Acture vooroploopt op het gebied van RPA (Robotic Process Automation), machine learning en LLM (Large Language Models) binnen het verzuimlandschap.

Leo neemt naar mijn mening een voortrekkersrol en voorbeeldfunctie door zijn snelle en effectieve omarming van nieuwe technieken. Hij ziet nieuwe mogelijkheden en test deze door ze te implementeren. Door zijn actuariële achtergrond heeft hij snel grip op de theorie of technische structuur die ten grondslag ligt aan deze nieuwe functies. Door het simpelweg te doen, leer je veel en blijf je vooroplopen. Hij spreekt vervolgens ook trots en gepassioneerd over wat hij en zijn team hebben bereikt. Leo laat zien dat nieuwe technieken niet alleen bij de Gen Z hoeven te liggen en dat ze niet "eng" hoeven te zijn. Hij praat vol overtuiging over de toepassingsmogelijkheden van het combineren van deze technieken, waarbij hij in één zin de uitdagingen van deze toepassingen en zijn naderende pensioenleeftijd benoemt.

Concreet wordt er bij Acture hard gewerkt aan de ondersteuning van casemanagers (m.b.v. een virtuele assistent). Het systeem verwerkt 's nachts de binnengekomen informatie en documenten en bereidt de werkzaamheden van de volgende dag voor. Overdag wordt de casemanager bijgestaan bij handelingen die anders handmatig uitgevoerd zouden moeten worden. Gezien de zeer gevoelige data wordt ervoor gezorgd dat bij het gebruik van de verschillende technieken geen persoonlijke informatie buiten de "muren" van Acture wordt verwerkt en wordt scherp gecontroleerd op de juiste opslag van documenten ter voorkoming van datalekken. Acture maakt voornamelijk gebruik van Python, OpenAI en de mogelijkheden die het Azure platform biedt. Leo is trots om al veel verschillende RPA-programma’s 24/7 draaiende te hebben. De grootste uitdaging die nu voorligt, is om alle ontwikkelde Python-programma’s, met bijbehorende packages zoals Selenium, Tesseract, PyTorch en NumPy samen te smeden tot één stabiel geheel, waarbij gebruik wordt gemaakt van containers en andere functionaliteiten van het Azure-platform. 

Heeft u een vernieuwend initiatief getoond of bijgewoond? Neem vooral contact met mij op, en we inspireren anderen!