“Een attractief in-house expertisecentrum voor actuarissen”

“Een attractief in-house expertisecentrum voor actuarissen”

‘Drie jaar geleden besprak ik met een collega de hoeveelheid actuarieel werk binnen Nationale-Nederlanden en hoe fijn het zou zijn als we meer interne actuariële professionals op de meest uitdagende en leukste klussen zouden kunnen inzetten. Meer inzet vanuit interne expertise zou daarnaast bijdragen aan het behoud van essentiële kennis in het bedrijf.’

Samen met  een collega heeft Els Wolters AAG het idee van een interne, flexibele actuariële schil verder uitgewerkt en als business case aan het managementteam Life & Pensions gepresenteerd. De business case bevatte 3 kernelementen: een flexibele schil rondom de reguliere actuariële inzet, behoud van kennis en het creëren van nieuwe kansen voor actuarissen. ‘Door de inzet van een flexibele actuariële schil kan overal binnen NN Life & Pensions een meer optimale actuariële bezetting worden gecreëerd. Zo kunnen de actuarieel consultants bijvoorbeeld worden ingezet als er een nieuw project wordt opgestart waarbij expertise nodig is, maar ook bij vervanging als gevolg van ziekte of langdurig verlof van een actuaris. De opdrachten zijn tijdelijk, dus de actuariële professionals kunnen zich binnen de organisatie breed ontwikkelen met behoud van kennis binnen het bedrijf’. 

NN Actuarissen

Na akkoord van het managementteam zijn Els en haar collega direct aan de slag gegaan. En met succes, want 3 jaar later staat er een zelfstandig team bestaande uit 13 Actuarieel Consultants die onder de naam NN Actuarissen een attractief expertisecentrum vormen. ‘We verwerven prachtige opdrachten bij alle onderdelen van Life & Pensions. Zo zijn we bijvoorbeeld op dit moment bij NN Pensioen betrokken bij een Asset Liability Management studie en de Pricing Strategy én maken we actuariële modellen voor NN Services. Ook ondersteunen we Finance bij de afronding van IFRS 17, modelvalidatie en diverse projecten rondom Reporting en zijn we voor Risk aangehaakt bij het vaststellen van de solvabiliteit. De vraag naar actuarieel talent blijft: we zien steeds nieuwe uitdagingen, een mooi voorbeeld daarvan is de implementatie van de Wet toekomst pensioen. 

Waar een deel van onze kracht ligt is dat we ook na afloop van een opdracht benaderbaar blijven, open staan voor vragen en meedenken over het vervolg. We zijn en blijven tenslotte onderdeel van NN. Maar een kracht is ook het plezier in het werk: waar mogelijk stemmen we de opdracht zoveel mogelijk af op de expertise, competenties en wensen van onze Consulting Actuaris.’

Schade & Inkomen

Het succes van NN Actuarissen krijgt een vervolg: de inzet van Consulting Actuarissen wordt uitgebreid naar het werkveld Schade en Inkomen. ‘Ik geloof sterk in de kruisbestuiving tussen Life & Pensions en Schade & Inkomen. Het biedt onze interne Actuarieel consultants nog meer kansen zich breed te ontwikkelen.

Ruimte voor ontwikkeling

Binnen NN wordt veel geïnvesteerd in opleiding en ontwikkeling, en bij NN Actuarissen gaan we een stap verder met mentorschap, elkaar feedback geven en ons team samen vooruit brengen. Daarnaast  doen we ook aan teambuilding, zoals een 2-daagse business trip naar NN België en een ‘go plastic fishing’ in Rotterdam.

Heb jij de ambitie om je als Actuaris breed te ontwikkelen en zoek je de dynamiek van de consultancy in een uitdagende omgeving van NN? Dan komen we graag met je in gesprek.

Of bekijk deze video waarin wij ons graag aan je voorstellen.