Als Financial Risk Manager kan ik hier echt mijn ei kwijt

Als Financial Risk Manager kan ik hier echt mijn ei kwijt

Doorgroeimogelijkheden

‘In 2013 ben ik aan de slag gegaan bij het actuariaat van Delta Lloyd Leven. Toen zich daaruit Financial Risk Management afsplitste, ging ik mee. Sinds het samengaan van Delta Lloyd en NN werk ik in Rotterdam als financial risk manager voor het leven bedrijf van NN. Eigenlijk ben ik technisch bedrijfskundige. Maar intussen heb ik de opleiding tot gekwalificeerd actuaris bijna afgerond, wat geheel door mijn werkgever wordt gefaciliteerd.'

'Dat ik uiteindelijk bij een grote financiële dienstverlener ben terechtgekomen, is geen toeval. Vóór 2013 werkte ik voor een aantal wat kleinere bedrijven. Maar ik merkte telkens dat ik na een paar jaar op zoek was naar verbreding of verdieping. Die kon ik bij deze kleine werkgevers lastiger vinden. Ik wist dat ik mij verder wilde ontwikkelen in actuariaat of riskmanagement, én dat ik langer bij een werkgever wilde rondlopen. Een groot bedrijf met doorgroeimogelijkheden lag dus voor de hand.'Tweedelijns risicomanagementteam

'Riskmanagement betekent in feite dat je ervoor zorgt dat het bedrijf er financieel goed voor blijft staan. Ik zit in het zogenoemde tweedelijns risicomanagementteam. We bewaken en monitoren het financieel beleid en adviseren daarover. Dat betekent bijvoorbeeld dat ik samen met mijn collega’s werk aan de Solvency II-rapportage, die elk kwartaal moet worden opgeleverd. We toetsen dan hoeveel kapitaal we moeten aanhouden om financiële risico’s – denk aan een beurscrash – het hoofd te kunnen bieden.'

'De afgelopen maanden heb ik mij beziggehouden met de implementatie van het zogenoemde partieel intern model, waarmee we risico’s meten. NN werkte al met een eigen model dat was goedgekeurd door De Nederlandsche Bank. Onderdelen van dit model heb ik samen met collega’s, ook van andere disciplines, ingevoerd bij Delta Lloyd Leven. Een groot en leuk project, omdat ik daarin veel elementen uit mijn studie een-op-een zag terugkomen en een brug kon slaan tussen theorie en praktijk.'

'Ook ben ik bij advisering en beleid rondom specifieke risico’s betrokken, zoals inflatierisico. In pensioencontracten kan bijvoorbeeld de toezegging zijn gedaan dat de pensioenuitkeringen van de deelnemers meestijgen met de inflatie. Zo behoudt het pensioen zijn waarde. Als verzekeraar dragen wij het risico dat mogelijk meer pensioen uitgekeerd dient te worden als de inflatie oploopt. Dit risico moeten we natuurlijk wel meten en beheersen. Het is een complex en uitdagend risico.'

Optimaal rendement

'En zo zijn er bij NN talloze andere risico-uitdagingen. Als je kijkt naar de ontwikkelingen op de financiële markten, zie je dat we op dit moment een langere periode van lage rentes en sobere rendementen op bepaalde beleggingen hebben. Als financiële dienstverlener streven we naar een optimaal rendement. Tegelijkertijd moeten de risico’s beheersbaar zijn en blijven. Het spanningsveld tussen rendement en risico is heel boeiend.'

Open cultuur

'Bij NN kan ik echt mijn ei kwijt. Ik ben lekker met cijfers bezig en word in staat gesteld daarnaast te studeren. Je hebt hier een hoge mate van zelfstandigheid waarin je je eigen weg kunt bepalen. Werken in een team met professionele collega’s betekent dat we elkaar kunnen helpen en veel van elkaar kunnen leren. Dat gebeurt in een informele, open cultuur, waarin je alles kunt zeggen, en waarin er naar je wordt geluisterd. Daarom ga ik met zoveel plezier naar mijn werk.'