Senior Actuaris bij Centramed

Als Senior Actuaris bij Centramed speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van verzekeringsproducten en tariefstructuren. 

Locatie
Zoetermeer
Salaris
Marktconform
Gepubliceerd op
03-05-2024

Algemene Beschrijving:

Als Senior Actuaris bij Centramed speel je een cruciale rol bij de ontwikkeling, evaluatie en implementatie van verzekeringsproducten en tariefstructuren. Je bent verantwoordelijk voor de analyse van risico's, premiebepaling en waarborging van de concurrentiepositie van Centramed op de nichemarkt van medische aansprakelijkheid. Deze functie vereist diepgaande kennis van actuariële principes, wiskunde, statistiek en een goed begrip van de verzekeringsmarkt.

Je draagt de verantwoordelijkheid voor de verzameling, analyse en rapportage van actuariële gegevens en resultaten. Je speelt een cruciale rol bij de inzichtverstrekking in de financiële prestaties, naleving van regelgeving en de ondersteuning van strategische besluitvorming. De functie van Senior Actuaris vereist diepgaande kennis van actuariële principes, financiële rapportagestandaarden en een sterk analytisch vermogen.

Dit alles doe je in een professioneel, betrokken team dat nauw samenwerkt, elkaar continu informeert en in staat is om vanuit de gezamenlijke doelstellingen zijn/haar eigen werkzaamheden te organiseren. 

Taken en Verantwoordelijkheden:

Pricing:

In de rol van Senior Actuaris ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en onderhouden van actuariële modellen ter bepaling van premies en tarieven. Door het analyseren van trends en marktgegevens identificeer je concurrentievoordelen en behoud je deze. Regelmatig herzie je bestaande tariefstructuren en doe je doordachte aanbevelingen voor aanpassingen. 

Risicomanagement:

Risicomanagement, ook bekend als Enterprise Risk Management (ERM), vormt een integraal onderdeel van je taken. Als spil in het web signaleer en analyseer je diverse risico's in de onderneming. Je bent betrokken bij het opstellen van de risicostrategie en het risicomanagementbeleid, waarbij je advies geeft over benodigde acties om het gewenste risicoprofiel te bereiken. Grondige risicoanalyses worden uitgevoerd om het juiste niveau van premies vast te stellen, waarbij samenwerking met andere afdelingen essentieel is. 

Productontwikkeling:

Een andere belangrijke rol is die van productontwikkelaar, waarbij je kijkt naar risico's voor klanten, deelnemers en de organisatie zelf. Je draagt bij aan de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten en optimaliseert bestaande producten. Evaluatie van winstgevendheid, haalbaarheid en zorg voor naleving van wettelijke voorschriften bij productontwikkeling behoren tot je verantwoordelijkheden. 

Communicatie en Samenwerking:

Effectieve communicatie met interne belanghebbenden, zoals actuariële teams, marketing en senior management, is cruciaal. Samenwerking met andere afdelingen staat centraal om een holistische benadering van risicobeheer en tariefbepaling te waarborgen. 

Onderzoek en Innovatie:

Als actuaris met affiniteit voor datascience houd je trends en ontwikkelingen in de actuariële wetenschap en verzekeringsmarkt nauwlettend in de gaten. Je identificeert mogelijkheden voor innovatie en efficiëntieverbeteringen binnen het actuariële domein. Analyse van grote datasets om trends en patronen te identificeren, ontwikkeling van modellen voor prognoses en scenario-analyses behoren tot je expertise. 

Maatschappelijk perspectief:

Naast de core business heb je als actuaris een rol bij belangrijke maatschappelijke thema’s, zoals duurzaamheid, milieu en klimaatverandering. Je biedt gevalideerde vooruitzichten op basis van gedegen kwantitatieve analyse, waarmee goed onderbouwde financiële, economische en maatschappelijke beslissingen kunnen worden genomen 

Reporting:

In het kader van financiële rapportage stel je actuariële rapportages op voor zowel interne als externe belanghebbenden. Je waarborgt tijdige en nauwkeurige rapportage van financiële gegevens, reserves en andere actuariële resultaten. Samenwerking met financiële teams is essentieel om actuariële aspecten te integreren in de financiële verslaggeving.

 • Naleving van Regelgeving: je draagt zorg voor strikte naleving van actuariële regelgeving en rapportagestandaarden. Coördinatie van audits en controles met betrekking tot actuariële rapportages, en advisering over wijzigingen in regelgeving behoren tot je verantwoordelijkheden.
 • Interne en Externe Samenwerking: samenwerking met interne afdelingen, zoals financiën, risicobeheer, schade en compliance, is vanzelfsprekend om actuarieel inzicht te bieden. Extern communiceer je met toezichthouders en auditors over actuariële aangelegenheden.
 • Rapportage Automatisering: een belangrijk aspect van je rol is de ontwikkeling en implementatie van geautomatiseerde processen voor het genereren van rapportages. Je evalueert bestaande systemen en processen om efficiëntieverbeteringen aan te bevelen. 

Kwalificaties en Vaardigheden:

 • Masterdiploma in Actuariële Wetenschappen, Wiskunde, Statistiek of een gerelateerd veld.
 • Professionele actuariële kwalificaties zijn een vereiste.
 • Uitstekende analytische en kwantitatieve vaardigheden.
 • Ervaring met het gebruik van actuariële software en tools.
 • Sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen om complexe actuariële concepten helder te presenteren.
 • Uitgebreide kennis van financiële rapportagestandaarden en actuariële principes.
 • Ervaring met data-analyse en gebruik van statistische software.
 • Diepgaande kennis van relevante wet- en regelgeving.
 • Minimaal 5-10 jaar ervaring in vakgebied (bij voorkeur binnen schadeverzekeringen). 

Solliciteren

Centramed werkt voor het vervullen van deze vacature nauw samen met Financial Assets Actuarial Executive Search.

Graag ontvangen zij je sollicitatie voor de vacature van Senior Actuaris bij Centramed in Zoetermeer inclusief CV via info@financialassets.nl 

Contactpersoon

Neem contact op met Anno Bousema

Gerelateerde vacatures

Bekijk ook eens deze vacatures

PwC
Marktconform
Medior
Amsterdam
PwC
Marktconform
Student
Amsterdam
AZL
Marktconform
Junior
Heerlen of Utrecht
Top vacature
Milliman Pensioenen
Marktconform
Starter
Amsterdam

Bekijk alle vacatures