Specialisaties
Specialisaties onder Actuaris

Consultancy

Actuariële consultants verlenen deskundig advies aan een breed scala van organisaties, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, bedrijven, non-profitorganisaties en overheidsinstanties. Hun taken omvatten het ontwerpen, aanpassen en moderniseren van pensioenregelingen, inclusief de berekening van de bijbehorende kosten en dekkingsgraad. Daarnaast zijn ze betrokken bij activiteiten zoals financiële controle en analyse van jaarrekeningen, advies bij fusies en overnames, het ontwikkelen en beoordelen van verzekeringsproducten, en het verstrekken van advies inzake IT-vraagstukken.