Vacatures in het Actuariaat

Actuaris van het Jaar 2023

Dag van de Actuaris - PrijsDe genomineerden voor de Actuaris van het Jaar Prijs 2023 zijn bekend. De jury heeft alle voordrachten vanuit het publiek bestudeerd en beoordeeld op basis van hun bijdrage aan het actuariële vakgebied, maatschappelijke relevantie en herkenbaarheid en visie op het vak. Daaruit is dit jaar een drietal aan genomineerden gekomen:
Henk Bets, Max Kaspers en Gijs Kloek.

De jury onder leiding van Ronald Latenstein zal de komende weken de genomineerden gaan interviewen. Ook krijgt het publiek de mogelijkheid haar stem uit te brengen. De uitreiking van de Actuaris van het Jaar Prijs vindt plaats tijdens De Dag van de Actuaris op 12 oktober.


De genomineerden:

Henk Bets

Henk Bets Henk Bets is directeur/eigenaar van het in de pensioenvraagstukken gespecialiseerde Actuarieel Adviesbureau Confident B.V. De uitspraak van de minister van SZW dat in alle scenario’s, iedereen er binnen het nieuwe pensioenakkoord op vooruitgaat, was voor Henk Bets de druppel. ‘Ik maak mij hard voor een koopkrachtig pensioen en bestudering van het pensioenakkoord geeft toch een ander beeld.’

Zijn zorgen vertaalt hij naar twee 23 pagina’s tellende noties die hij tijdens de internetconsultatie inbrengt bij SZW. Zijn zorgen richten zich op het uithollen van de koopkracht na de pensioendatum, het onbeperkt opheffen van de leenrestrictie, het invaren op basis van value based ALM en de beleggingsrestricties naar leeftijdscohorten.

Reactie van SZW blijft uit en Henk richt zich daarom op 2e en 1e Kamerleden. In samenwerking met hen worden Kamervragen gesteld en nemen zijn noties een prominente plaats in tijdens het 2-daags slotdebat over de nieuwe Pensioenwet. Zijn scherpe analyses en de wijze waarop hij dat onder de aandacht brengt, leveren daarnaast spreektijd op in de deskundigenbijeenkomsten van de 1e Kamer

Met het aannemen van de nieuwe pensioenwet zit zijn werk er nog niet op. ‘De wet biedt te weinig kans op een koopkrachtig pensioen en is te nominaal gericht. Dat kan anders, bijvoorbeeld door een evenwichtige uitruil van risico en rendement tussen generaties. Het zou mooi zijn als iedere politieke partij daar een standpunt over inneemt in haar verkiezingsprogramma. Ik voed ze inmiddels met informatie.’

Max Kaspers

Max Kaspers Max Kaspers is Actuaris NV schade en Practice Lead bij adviesbureau Whayle.

Max Kaspers is een autoriteit op het terrein van arbeidsongeschiktheid. Als voorzitter van de actuariële commissie van het Verbond van Verzekeraars heeft Max een cruciale rol gespeeld bij de introductie van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten), bracht hij de modellering van arbeidsongeschiktheid op een hoger niveau door de toevoeging van trendanalyse en ontwikkelde hij het Verzuimmodel Nederland.

Vanuit actuarieel perspectief ziet Max arbeidsongeschiktheid als meer dan alleen het inschatten en prijzen van risico's. ‘Het is belangrijk de mens centraal te stellen op de weg naar duurzame inzetbaarheid.’ Max weet actuariaat, business en technologie met elkaar te verbinden. Bij NV schade, de arbeidsongeschiktheidsverzekeraar voor de Metaal en Techniek en automotive-branche, worden met de door hem ontwikkelde modellen ingezet om het re-integratieproces efficiënter te maken en de participatiegraad te verhogen. Goed voor mens en schadelast. Max’s inzet van geavanceerde data-science technieken daarbij is opmerkelijk. Zo is het model om de uitkomst van een re-integratietraject te voorspellen innovatief te noemen.

Duurzame inzetbaarheid gaat Max aan het hart. Zijn visie daarop draagt hij actief uit en is daarmee een veel gevraagd spreker. Daarnaast steekt Max veel tijd in het begeleiden van jonge Actuarissen en Data Scientists en draagt zo zijn expertise enthousiasme voor het vakgebied aan hen over.

Gijs Kloek

Gijs Kloek Gijs Kloek, Senior Manager Actuarial Achmea – Climate Change and International

Gijs Kloek is autoriteit op het gebied van klimaatverandering en slaat van daaruit de brug naar het actuariaat. Hij verankert daarmee de rol van de Actuaris bij een van de meest urgente maatschappelijke thema’s: klimaatverandering.

Binnen Achmea is Gijs verantwoordelijk voor klimaatverandering en verzekeringsrisico’s. Hij ontwikkelt samen met zijn collega’s catastrofemodellen, kwantificeert risico’s van klimaatverandering en zet die om naar modellen voor bijvoorbeeld overstroming of neerslagschade. Vanuit die expertise initieert hij nieuwe samenwerkingsverbanden tussen verzekeraars, banken, pensioenfondsen en de overheid.

Zo is Gijs voorzitter van de werkgroep klimaatadaptatie. Deze werkgroep kijkt naar scenario’s, methoden en data die de financiële sector nodig heeft om de fysieke impact van klimaatverandering op de economie in te schatten en brengt de financiering en verzekeringsoplossingen in kaart. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de gevolgen van droogte op de fundering van woningen met impact op hypotheekportefeuilles.

De werkgroep denkt ook na over de bijdrage die de sector kan leveren aan de klimaatadaptatie in samenwerking met de overheid. Bijvoorbeeld over de wenselijkheid om een klimaatlabel voor een woning verplicht te stellen. Hiermee krijgen consumenten zicht op de specifieke klimaatrisico’s die de woning loopt.

Daarnaast heeft Gijs bij het Verbond van Verzekeraars sinds 2010 zitting in verschillende klimaatwerkgroepen en nu in het Platform Klimaat. Vanuit die werkgroepen draagt hij onder andere bij aan de verzekerbaarheid van overstromingsrisico’s. Een onderwerp dat al ruim 15 jaar de gemoederen flink bezighoudt. Er wordt nu overlegd met verschillende ministeries over een duurzame oplossing.

Breng uw stem uit

Zoals elk jaar kunt u stemmen op de Actuaris van uw keuze. Het oordeel van de jury in combinatie met de stemming vanuit het publiek bepaalt de winnaar van de Actuaris van het Jaar Prijs 2023.

Stemmen mag maximaal 1 keer per persoon. Er kan gestemd worden tot 9 oktober, 18:00 uur.










Loading
Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.