Werken in de pensioensector, is allerminst saai.

Werken in de pensioensector, is allerminst saai.

Werken in de pensioensector, is allerminst saai. Daar komt veel bij kijken. Veel jonge mensen denken bij een uitdagende baan als bestuurssecretaris, jurist of actuaris, niet direct aan een baan in de pensioensector. De pensioensector is juist volop in beweging en ondergaat de grootste transitie in tijden. Klaartje de Boer gaat in gesprek met ervaren professionals om pensioenspecifieke rollen onder de aandacht te brengen van jonge mensen. Motiveren, inspireren en enthousiasmeren voor meer diversiteit in deze mooie sector: waar jouw impact groter is dan ooit tevoren. 

Lees nu het eerste interview waarbij de rol van bestuurssecretaris of beleidsmedewerker wordt uitgelicht. Later volgen interviews met een pensioenjurist en een jonge actuaris. Wil jij meewerken aan een volgend interview? Neem dan contact op met Klaartje de Boer

Werken als beleidsmedewerker of bestuurssecretaris bij een pensioenfonds 

In gesprek met een ervaren pensioenprofessional op vele fronten: Margriet Adema

Margriet heeft ruim 13 jaar voor Montae gewerkt in de pensioenadvisering in de volle breedte. Nu begeleidt zij als zelfstandige besturen, raden van toezicht en andere gremia in hun gesprekken en reflectie over hun eigen functioneren en effectiviteit in de pensioensector. Daarnaast adviseert ze over strategie, governance en stakeholdermanagement. Kortom, een ervaren pensioenprofessional.

Waarom is dit werk alles behalve saai?

Het is uitdagend om als beleidsmedewerker of bestuurssecretaris bij een pensioenfonds aan de slag te gaan. Op dit moment is de pensioensector bezig met één van de grootste transities in de geschiedenis. Er is sprake van 1800 miljard belegd vermogen. Dat geld moet goed worden beheerd en zorgvuldig worden omgezet naar de nieuwe pensioenregels. Pensioen raakt alle levensfases van 
 een individu en is daarmee van grote maatschappelijke betekenis. De pensioenen en het bijbehorende enorme vermogen zorgvuldig beheren en aanpassen aan de nieuwe wetgeving vergt veel van de pensioenfondsen en hun bestuursbureaus. Tegelijkertijd is er een gillend tekort aan mensen die deze functies kennen en daardoor willen bekleden. 

Daarom zoomen we vandaag in op deze rollen bij een pensioenfonds en wellicht wekt dat jouw interesse voor een baan in deze mooie sector? 

Waarom is het leuk en uitdagend om als beleidsmedewerker of bestuurssecretaris bij een  pensioenfonds te  werken?

Het is leuk omdat je bijdraagt aan een goed pensioen voor heel veel mensen. Als je het belangrijk vindt om maatschappelijk relevant werk te doen dan vind je dat hier volop in terug. Na meer dan 30 jaar werken in verschillende functies in de pensioensector is het nog steeds fascinerend om te zien hoe maatschappelijke ontwikkelingen zich steeds, direct of met wat vertraging, doorvertalen naar de pensioenwereld die daarop dan weer een passend antwoord moet vinden. 

Individualisering, IT-ontwikkelingen, veranderende arbeidsverhoudingen, toename zzp’ers, ESG & duurzaamheid, alles zie je terug. 

In de pensioenwereld zijn de belangen groot en zeer gevarieerd. Het is uitdagend om een bijdrage te leveren aan het tot stand komen van goede besluiten waarin deze belangen goed zijn afgewogen op een heldere en transparante wijze.

Ben je geïnteresseerd in politiek en besluitvorming en hoe dat samenhangt? Dan is een pensioenfonds vanwege zijn bijzondere governance waar stakeholders veel betrokkenheid hebben, bij uitstek een plek om te leren hoe dat in de praktijk werkt. Het boeit mij nog steeds.  

Hoe ziet een gemiddelde werkdag er als beleidsmedewerker of bestuurssecretaris uit?

Als secretaris of beleidsmedewerker heb je in de regel te maken met gevarieerd werk. De variatie zit in de onderwerpen die langs en op je bureau komen, maar ook in de werkzaamheden die je mag doen.  Het maken van beleid is vaak multidisciplinair wat betekent dat je met andere vakmensen samenwerkt; ook dat maakt het interessant en afwisselend. Houd je van schrijven en mag je beleidsvoorstellen formuleren dan kun daar je ei in kwijt. Werk je voor een pensioenfonds dan gaan de beleidsvoorstellen tenslotte naar een behoorlijk divers samengesteld bestuur dat uiteindelijk beslist. Als secretaris heb je een baan waarin schrijven en organiseren elkaar afwisselen. Je overlegt veel met de voorzitter van het bestuur. 

Je organiseert dat het bestuur zijn werk kan doen en hoewel je werk soms onzichtbaar is, is het van het allergrootste belang voor het goed functioneren van een bestuur van een pensioenfonds. Jij maakt vakkundig verslagen van besprekingen. Hoe je iets opschrijft is van belang. Daarin word je steeds beter en efficiënter.  

Je bent een spin in het web en hebt veel afstemmingsoverleg met allerlei adviseurs en andere partijen die voor het bestuur van belang zijn. Je leert de dynamiek in je bestuur kennen en vanuit je secretarisrol kan je er een bijdrage aan leveren dat de zaken goed gaan. 

Waarom zou je andere mensen adviseren om voor zo een rol te kiezen? 

Besluiten van pensioenfondsen hebben belangrijke impact in de wereld. Daar mag jij aan bijdragen!  Hou je ervan een ‘spin in het web’ te zijn en heb je brede maatschappelijke interesses? Dan is dit de kans om bij te dragen op een manier waarin je kan blijven groeien. 

Welke achtergrond heb je nodig om als beleidsmedewerker/bestuurssecretaris aan de slag te gaan? 

Mensen die in de pensioensector werken in deze functies hebben vaak een bedrijfskundige, economische of juridische achtergrond. Bijvoorbeeld een Hbo-opleiding Bedrijfskunde of een wo-opleiding Rechten. Maar nog belangrijker zijn jouw skills. Je schakelt met veel partijen, waarbij de lijnen vaak kort zijn. Denk aan de bestuurlijke gremia van een pensioenfonds maar ook de vermogensbeheerders, de uitbestedingspartijen en jouw collega’s binnen het bestuursbureau. Zo ben je adviserend, regisserend, organisatorisch en beleidsmatig aan de slag. Je bent dus sociaal verbindend en ook communicatief vaardig en opereert graag als spin in het web.

Heeft dit artikel jouw interesse gewekt? 

Neem dan eens een kijkje op Pensioencarriere.nl of op de website van Groen Van Solinge & Partners.