Studie en praktijk lopen naadloos in elkaar over door de complexiteit van de projecten

‘Na het afronden van de studie wil ik graag nog gaan reizen. Om dat te financieren ben ik op zoek gegaan naar een tijdelijke baan die daar goed bij aansluit. Milliman bood de kans om onderdeel uit te maken van hun team. Mee te draaien met opdrachten op een manier die maximaal rekening houdt met mijn studieprogramma. Meestal werk ik 4 dagen per week, maar tijdens tentamens passen we dat bijvoorbeeld aan. Op die manier doe ik veel ervaring op, hou met mijn studie de vaart erin en spaar lekker voor een reis naar Zuid-Amerika.’

Thijs Suurmond studeert Business Analytics aan de VU in Amsterdam. ‘Dit is een studie op het snijvlak van wiskunde, bedrijfskunde en data science. Die laatste richting heeft mijn grote voorkeur en sluit perfect aan bij het onderzoek naar risicopreferentie waar ik binnen Milliman veel tijd aan besteed.’

Risicopreferentie

‘De Wet toekomst pensioenen verplicht pensioenfondsen tot een leeftijdsafhankelijk beleggingsbeleid gebaseerd op de risicohouding van de deelnemers. De vraag is vervolgens hoe je die risicohouding inventariseert. Het individueel uitvragen naar de voorkeuren is een omslachtig en tijdrovend proces. Binnen Milliman zijn we daarom op zoek gegaan naar alternatieven. Een daarvan is om de risicocapaciteit te baseren op externe data. Risicocapaciteit is een belangrijk onderdeel van de risicobereidheid. Deze capaciteit geeft de mate aan waarin de deelnemer in staat is om financiële tegenslagen in de pensioenopbouw op te vangen. Ik onderzoek nu met behulp van data-analyse technieken hoe openbare informatie over bijvoorbeeld opleiding, inkomen, WOZ-waarde, gezinssamenstelling, etc. vertaald kunnen worden naar een betrouwbaar beeld van de risicocapaciteit. Ik doe onderzoek naar de volledigheid en kwaliteit van de data, check de veronderstelde relaties op hun correlatie en causaliteit en aggregeer de uitkomsten naar leeftijdscohorten. Een geweldig project waarbij studie en praktijd naadloos in elkaar overlopen.’

Leenrestrictie

Ik vind het heel inspirerend dat ik vanaf dag één deel uitmaakt van het team. Dat is echt het voordeel als je bij een relatief klein bedrijf instapt. Je weet dat je met z’n allen de klus moet klaren en zelfs als werkstudent lever je daaraan een bijdrage. Vanuit mijn studie kan ik gelijk m’n meerwaarde tonen in het project rondom risicopreferentie, maar ook bij andere vraagstukken probeer ik mijn steentje bij te dragen. Zo kwam de vraag om uit te zoeken wat de gevolgen zijn van het opheffen van de leenrestrictie. Ik had daar nog nooit van gehoord, maar met een beetje hulp van je collega’s, veel bronnenonderzoek lost de puzzel zich langzaam op. Zo leer ik gaandeweg veel over pensioenen en beleggen terwijl ik mijn collega’s help met vraagstellingen van de klant.

Mocht ook jij studie en werk willen combineren, dan adviseer ik je eens contact met ons op te nemen.

Bekijk de vacature Werkstudent >>