Directeur/uitvoerend bestuurder (0,4 / 0,6 fte)

De directeur-bestuurder van het CFK maakt onderdeel uit van een tweehoofdig bestuur van de stichting. De bestuurders zijn beiden in dienst van de stichting en gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting in al haar facetten. Naast de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden overlegt het bestuur met de diverse stakeholders zoals de sportbonden KNVB en KNWU, de vakbonden in de betaalde sport, de werkgeversorganisaties, de branchecommissie professioneel wielrennen (NWF), de belastingdienst en het ministerie van financiën.

Locatie
Gouda
Salaris
Marktconform
Gepubliceerd op
27-06-2024

Directeur/uitvoerend bestuurder Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) - 0,4/0,6 fte

Het CFK voert de unieke overbruggingsregeling uit voor beroepsvoetballers en -wielrenners. Deze fiscaal gefaciliteerde regeling is bedoeld om de speler c.q. wielrenner na zijn/haar professionele sportcarrière een financiële basis te geven waardoor hij/zij zich goed kan voorbereiden op zijn/haar nieuwe loopbaan. De overbruggingsregeling is een arbeidsvoorwaarde. De (maandelijkse) premieafdrachten vinden plaats door de clubs in het betaalde voetbal en de professionele wielerploegen. Het CFK is opgericht in 1972 en heeft ruim 2.400 deelnemers. Het CFK beheert een vermogen van ruim € 500 mln.

De directeur-bestuurder van het CFK maakt onderdeel uit van een tweehoofdig bestuur van de stichting. De bestuurders zijn beiden in dienst van de stichting en gezamenlijk verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de stichting in al haar facetten. Naast de bestuurlijke en operationele verantwoordelijkheden overlegt het bestuur met de diverse stakeholders zoals de sportbonden KNVB en KNWU, de vakbonden in de betaalde sport, de werkgeversorganisaties, de branchecommissie professioneel wielrennen (NWF), de belastingdienst en het ministerie van financiën.

Het bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht. Er zijn twee, vaste adviescommissies die het bestuur adviseren: de beleggingscommissie en de deelnemersraad. De beleggingscommissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid. De deelnemersraad, bestaande uit zowel (ex-)profvoetballers als -wielrenners, heeft een aantal statutair vastgelegde bevoegdheden. Met deze commissies wordt periodiek overleg gevoerd. 

Het beleggingsbeleid is recent opnieuw vormgegeven (Q4 2022). De beleggingsportefeuille bestaat vrijwel geheel uit gedegen bedrijfsobligaties die in principe tot de einddatum worden aangehouden (buy-and-hold).

Aangezien de stichting als beheerder van beleggingsinstellingen onder toezicht staat, is de directeur/bestuurder een dagelijks beleidsbepaler onder de Wet op het Financieel Toezicht. In die hoedanigheid worden eisen gesteld aan zijn/haar geschiktheid en betrouwbaarheid. Bij aanvang vindt hierop een toetsing plaats door de AFM. Een positieve uitkomst van deze toetsing is een voorwaarde voor aanstelling van de kandidaat.

Gezien het uitvoerend karakter van deze functie bedraagt de tijdsbesteding 2 à 3 dagen per week.

Werkzaamheden CFK

De werkzaamheden zijn zeer divers. De primaire opdracht van het CFK is uitvoering geven aan de overbruggingsregeling. De dagelijkse werkzaamheden van het CFK zijn incasso van de premies, beheer van beleggingen, financiële administratie (beleggingsadministratie, boekhouding, jaarverslag), de deelnemeradministratie, het uitkeringsproces en de informatieverstrekking aan de deelnemers en clubs/wielerploegen.

Daarnaast is er een waaier aan activiteiten die verband houden met het primaire proces zoals risicomanagement, IT, compliance en het onderhouden van contacten met stakeholders binnen en buiten de branche betaald voetbal en wielrennen. Incidenteel wordt een bijdrage geleverd aan branche brede of internationale projecten.

Organisatie CFK

Het CFK heeft, qua organisatie, een geringe omvang (5 medewerkers incl. bestuur). De meeste processen worden zelfstandig door het CFK uitgevoerd, behalve het vermogensbeheer. Het vermogensbeheer is uitbesteed aan een vermogensbeheerder. 

Gevraagde kennis en ervaring

De kandidaat heeft een WO-denkniveau en dient te beschikken over diepgaande (expertniveau) en up-to-date kennis van risicomanagement (financieel en niet-financieel), financiële administratie, AO/IB en Control. Hij of zij heeft affiniteit met juridische en fiscale zaken en bij voorkeur kennis van beleggen en pensioenregelingen. Voor deze functie is een helicopterview op de verschillende onderwerpen van belang en een sterke servicegerichtheid. Als uitvoerend bestuurder is vanzelfsprekend een hands-on mentaliteit een vereiste.

De kandidaat heeft daarnaast ruime bestuurlijke ervaring, strategisch inzicht, kennis/ervaring van/in de financiële markten, is initiatiefrijk en communicatief sterk op elk niveau. Hij of zij kan goed samenwerken en is een goede netwerker. Ten slotte is affiniteit met professioneel voetbal en wielrennen een pré.

De bestuurlijke- en leidinggevende ervaring, de kennis/ervaring van de financiële markten alsmede de specifieke vakinhoudelijke kennis (risicomanagement, AO/IB, etc.) dienen te voldoen aan de door de AFM-gestelde eisen.

Vergoeding/Salaris

U treedt in dienst van de stichting en ontvangt een vast, marktconform salaris. Tevens neemt u deel aan de pensioenregeling.

Planning

De wens is om de vacature in te vullen per 1 januari 2025.

Interesse/contact

Heeft u interesse of wenst u meer informatie, stuur dan een mail naar info@cfk.nl. Meer informatie over het CFK en de overbruggingsregeling kunt u vinden op www.cfk.nl.

Solliciteren

Graag ontvangt Stichting Contractspelersfonds KNVB (CFK) je sollicitatie voor de functie van Directeur/uitvoerend bestuurder (0,4 / 0,6 fte) in Gouda via info@cfk.nl

Direct solliciteren

Gerelateerde vacatures

Bekijk ook eens deze vacatures

ABN AMRO
4.823 - 6.890
Junior
Amsterdam
DMFCO Asset Management
3.750 - 4.500
Junior
Den Haag
AZL
Marktconform
Junior
Heerlen of Utrecht
Top vacature
Pensioenfonds UWV
Marktconform
Senior
Amsterdam

Bekijk alle vacatures