Vacatures in het Actuariaat

Genomineerden Actuarieel Talent van het Jaar Prijs 2022

De Actuarieel Talent van het Jaar Prijs is gericht op Actuariële talenten van maximaal 35 jaar. Ook hier staan zichtbaarheid en visie centraal. Actuarieel professionals die nu al een uithangbord zijn voor de beroepsgroep. Anders dan bij de Actuaris van het Jaar, zullen de actuariële talenten niet worden geïnterviewd door de juryleden, maar presenteren ze zich tijdens Dag van de Actuaris aan het publiek. De deelnemers aan de Dag van de Actuaris kiezen uiteindelijk het Talent van het Jaar.

Genomineerd zijn:

Servaas van Bilsen

Servaas Bilsen

Servaas (34) studeerde Quantitative Finance & Actuarial Sciences aan de Universiteit van Tilburg. Hij ging vervolgens als PhD medewerker aan dezelfde universiteit aan de slag. In zijn promotie-onderzoek richtte hij zich op o.a. lifecycle beleggen, risk management/modeling en de inrichting van pensioensystemen. Na het behalen van zijn PhD werd hij universitair docent aan de UvA, groeide door tot hoofddocent en verzorgt momenteel het pensioenonderwijs voor zowel actuariële studenten van de UvA als actuariële studenten van Tilburg University. Daarnaast is hij als onderzoeker verbonden aan pensioendenktank Netspar.

“Het is mijn ambitie om vanuit het academisch onderzoek de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. En juist binnen de pensioenwereld is het dankbaar werk om die brug te slaan. Zo helpt mijn onderzoek naar de verdeling van het renterisico over de levenscyclus, pensioenuitvoerders in de strategische keuzes die ze moeten maken.”

Het academisch onderzoek van Servaas en zijn collega’s heeft bijgedragen aan de totstandkoming van het pensioenakkoord. Publicaties waaraan hij heeft meegewerkt zijn o.a. ‘De voordelen van een solidariteitsreserve ontrafeld’ en ‘Netspar Brief 19: Renterisico, lifecycle en pensioenakkoord.’ Daarnaast ontwikkelde Servaas recent een business case voor startende actuarissen waarin zij meegenomen worden in de transitie en implementatievraagstukken van het nieuwe pensioencontract.

Melissa van Wingerden

Melissa van Wingerden
Foto: Jacques Kok
Fotografie
Melissa (24) studeerde Quantitative Finance and Actuarial Science aan de Universiteit van Tilburg en volgt momenteel de Executive Master of Actuarial Science via het Actuarieel Instituut. In 2021 wint zij de Johan de Witt scriptieprijs.

“Mijn scriptieonderzoek, onder begeleiding van Agnes Joseph, draaide om de vraag hoe je de individuele risicohouding van deelnemers kunt verenigen in een collectief beleggingsbeleid. Zo’n onderzoek naar de risicohouding is een niet-triviale opgave, waarvoor een goede praktijk zich nog moet ontwikkelen. Zelfs als een dergelijk onderzoek met goed gevolg is verricht, dan nog komt de vraag op hoe dan uit de verscheidenheid aan individuele karakteristieken, zoals leeftijd, inkomen en intrinsieke risicoaversie, een collectief beeld is te destilleren dat uitmondt in een collectief beleggingsbeleid. In het onderzoek werk ik een drietal scenario’s uit. Het leuke is dat ik deze exercitie nu ook in de praktijk met een aantal pensioenfondsen heb doorlopen.”

Melissa is actuarieel trainee bij Achmea. In twee jaar werkt ze op vier verschillende actuariële afdelingen: Herverzekeringen, Actuarieel pensioenadvies en ALM, Klimaatverandering bij de internationale entiteiten en Pricing van non-life verzekeringen. Melissa vindt een brede oriëntatie belangrijk om de complexiteit te kunnen overzien en ze probeert daarmee de disciplines aan elkaar te verbinden. Ze doet dit het liefst samen met anderen. Zo heeft ze samen met andere jonge professionals het Jong Achmea Adviesorgaan opgericht om gevraagd en ongevraagd advies te geven over maatschappelijke en organisatorische uitdagingen binnen de verzekerings- en pensioenwereld.

Robert Verschuren

Robert Verschuren Robert (27) studeerde Financiële Econometrie aan de UvA en was 2 jaar werkzaam als Actuarieel Consultant. In 2018 begon hij aan zijn promotieonderzoek aan de UvA en behaalde daar eerder dit jaar de PhD in Actuariële Data Science. Sinds zijn promotie is hij nog voor een dag per week verbonden aan de UvA als onderzoeker/docent, waar hij onder andere vakken geeft en MSc scripties op het gebied van Econometrie en Actuariaat begeleidt.

Zijn academisch onderzoek richtte zich op het dynamisch prijzen van schadeverzekeringen. In samenwerking met VIVAT en Nationale-Nederlanden onderzocht hij hoe je met behulp van data science, risico’s en prijsgevoeligheden van klanten op individueel niveau nauwkeuriger kan inschatten. Vanaf het begin van dit jaar zet hij zijn kennis in voor het toezicht op de verzekeringssector, als Toezichthouder Specialist bij het Expertisecentrum Data-analyse en Bedrijfsmodellen van DNB.

“Vanwege het maatschappelijke en inhoudelijke karakter heb ik gekozen om mijn loopbaan voort te zetten bij DNB. Hier kan ik mijn kennis inzetten om een bijdrage te leveren aan de stabiliteit van de sector als geheel en krijg ik de ruimte om bestaande problemen op een nieuwe manier aan te vliegen. Zo heb ik nu een sectorbreed project lopen waarbij we door middel van kwantitatieve analyses onderzoeken hoe uitgestelde belastingen doorwerken op de solvabiliteit van verzekeraars. Daarnaast zet ik technieken op het gebied van machine learning in om witte vlekken in data aan te vullen en daarmee inzichten te genereren die ons toezicht verrijken. Het is erg interessant om met deze technieken te experimenteren en om via zulke innovatie het toezicht op de sector zowel efficiënter te maken als verder te verbeteren.”

Contactgegevens

CareerGuide

Postbus 60184
1320 AE Almere

Tel: +31 36 7440 136

KvK 32090652
ING Bank NL91INGB065.42.67.456
BTW NL.8106.57.041.B01

Wie we zijn

Actuaris.nl is onderdeel van het platform van CareerGuide, 25 vacaturebanken voor specialisten!
Onze vacaturebanken (geen bemiddeling) bieden professionals relevante vacatures binnen hun expertise.

Ook een vacature plaatsen? Neem contact met ons op of stuur hem in via dit formulier.