Wij geven een impuls aan de innovatie binnen het Actuariaat

 In de praktijk zien we dat bij menig verzekeraar een wildgroei is ontstaan aan modellen, databronnen en analysetools. Wij helpen klanten in de rationalisering hiervan, waarbij het optimaliseren van de modellen en digitalisering van het rapportageproces lucht geeft. 

“Op een dag werd ik benaderd door een auditcollega met de vraag of ik verstand had van de Monte Carlo-simulatie. Een oude klant van hem moest namelijk voor de toezichthouder op een risico gebaseerde manier het eigen vermogen onderbouwen. Het betrof hier een industrieel bedrijf en hun board zat stevig met deze vraag in hun maag, want modelleren behoorde niet tot hun dagelijkse praktijk. Een superleuke case, omdat ik ze met mijn wiskundige bagage uit de brand kon helpen. Achteraf is deze opdracht een keerpunt geweest in mijn carrière. Het was voor mij de bevestiging dat ik pas echt gelukkig word als er een stevige technische component in mijn werk zit en die vind ik  binnen FRM meer dan voldoende.”

Peter Bosschaart is Manager FRM Insurance, hij studeerde Toegepaste Wiskunde en is groot liefhebber van concerten. Zijn compagnon binnen FRM is Luuk Tegels, die Econometrie en Operational Research studeerde en een passie heeft voor boulderen. Voor Luuk was van meet af aan duidelijk dat hij vooral getrokken werd door de inhoudelijke kant van het consultancyvak.

“Ik vind het erg leuk om mensen en organisaties te helpen bij het oplossen van complexe vraagstukken. Die complexiteit wordt vaak ingegeven door de grote hoeveelheid variabelen en de onderlinge afhankelijkheden daartussen. Door die te converteren naar een model krijg je grip op het vraagstuk en daarmee op de oplossingsrichting. De weg andersom bewandelen geldt natuurlijk ook, vanuit modelvalidatie beoordelen of een model wel de juiste oplossing is voor het probleem. Geweldig om daarover een open discussie te voeren met de klant. En wat voor mij daarbij een eye-opener was, is dat als je je werk goed doet, klanten je betrekken bij nieuwe vraagstukken. Dus ook via de inhoud kun je heel commercieel zijn.”

KPMG Integrated Insurance Platform

Vanuit hun technische passie zijn Peter en Luuk intensief betrokken bij de ontwikkeling van het KPMG Integrated Insurance Platform. “Verzekeraars hebben de laatste jaren veel nieuwe wet- en regelgeving moeten implementeren, inclusief de bijbehorende rapportageverplichtingen. In de praktijk zien we dat o.a. daardoor bij menig verzekeraar een wildgroei is ontstaan aan modellen, databronnen en analysetools. Wij helpen klanten in de rationalisering hiervan, waarbij het optimaliseren van de modellen en digitalisering van het rapportageproces lucht geeft. Daarbij maken we gebruik van het door onszelf ontwikkelde KPMG Integrated Insurance Platform, met Python ontwikkelde software waarmee de gebruiker data kan beheren, modellen kan bouwen en doorrekenen, rapportages kan genereren en bovendien het rapportageproces in hoge mate kan automatiseren. Een geweldig project waarbij we via een technische invalshoek heel praktische problemen bij de klant weten op te lossen. Met succes verhogen we de rekenkracht, verbeteren we de beheersbaarheid en versnellen we het rapportageproces. Zo blijft er voor de actuaris meer tijd over voor de essentie: het analyseren en verklaren van de uitkomsten.

Met de introductie van Solvency II en IFRS 17 wordt het actuariaat gedwongen innovatief te zijn. Wij geven met het KPMG Integrated Insurance Platform een impuls aan die ontwikkeling. Daarbij zijn we nog lang niet uitontwikkeld en we zijn daarom op zoek naar talent dat ons daarbij wil helpen. Professionals die net als wij gedreven worden door de inhoudelijke en technische uitdaging en er samen met klanten en collega’s de schouders onder wil zetten.